Samarbetspartner

European Choir Games Gothenburg 2019 projektleds av Göteborg & Co i samverkan med Interkultur och Körcentrum Väst med stöd av Västra Götalandsregionen. Nedan presenteras evenemangets samarbetspartner.

Göteborg & Co

Göteborg & Co:s uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Det görs genom att i bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som hållbar destination så att alla som lever och verkar här gynnas av en växande besöksnäring. Göteborg & Co är en del av Göteborgs Stad. Läs mer om Göteborg & Co.

Interkultur

Interkultur är den världsledande organisationen för internationella körtävlingar och körfestivaler. De organiserar årligen upp till 14 internationella körtävlingar och körfestivaler runt om i världen. Deras mission grundas på idén att samla människor från alla länder, kulturer och världsbilder i fredliga tävlingar. Nedan är en film framtagen av Interkultur som visar organisationens arbete. Läs mer om Interkultur.

Körcentrum Väst

Körcentrum Väst är en del av Kultur i Väst och finns som en resurs för körlivet i framför allt Västra Götaland, men de samverkar och samarbetar med andra även nationellt och internationellt. Körcentrum Väst arbetar med fortbildning, evenemang, nätverk, konsultation och utveckling. Läs mer om Körcentrum Väst och Kultur i Väst.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen ansvarar för att medborgarna har tillgång till en bra sjukvård och skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland. Andra uppdrag är att arbeta med kultur, kollektivtrafik, tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland. Läs mer om Västra Götalandsregionen.

Läs mer om projektgruppen för European Choir Games Gothenburg 2019.

2019 års upplaga av European Choir Games är den fjärde i raden. Tidigare värdstäder har varit Graz, Magdeburg och Riga.

Copyright: Frida Winter © / Göteborg & Co

GOTHENBURG CULTURE FESTIVAL 6-11 AUG

I samband med European Choir Games pågår även Gothenburg Culture Festival (tidigare Göteborgs Kulturkalas) mellan 6-11 augusti.

Missa inte att ta del av allt spännande som händer under de båda evenemangen!

Läs mer om Gothenburg Culture Festival